Skip navigation

Трудові права українських робітників - Ukraine Worker's Rights Leaflet

Усі працівники мають право на працевлаштування. У цій брошурі міститься коротка інформація про Ваші права.

українська

All workers have employment rights. This leaflet provides a summary of your rights.

English

Все трудящиеся имеют право на трудоустройство. В этой брошюре приводится краткая информация о Ваших правах.

Русский